DEL 2: TALL

Solid omsetningsvekst siden oppstarten 

Kommentar: Til tross for store utfordring i bransjen har veksten fortsatt inn i 2020, og er opp 46 % til og med mai i år sammenlignet med samme periode i 2019. Det er D2C-salget som bærer veksten med 142 %. 

Positiv utvikling i driftsresultatet

Kommentar: Fra 2018 til 2019 er resultatforbedringen på ca. 51 %, og med et konservativt budsjett som foreligger for 2020 forventes ytterligere resultatforbedring og positivt driftsresultat. Negative driftsresultater kan i stor grad forklares med svært lave marginer i retail. I 2019 var snittmarginen for B2B kun 28 %. Til sammenligning var snittmarginen for D2C 58 %. 

52 %

48 %

2019

D2C

B2B

70 %

30 %

Pr mai 2020

D2C

B2B

Vridning fra B2B til D2C

Kommentar: Fordelingen mellom B2B og D2C var i 2019 henholdsvis 48 % og 52 %. Til og med mai 2020 har det vært en sterk vridning, med nåværende andel til D2C på 70 %. Med en andel av salget på ca. 85 % til D2C-markedet ville Northern Playground hatt positivt resultat også med omsetningsnivået i 2019. 

Sterk omsetningsvekst i D2C-markedet, særlig i 2020

Kommentar: Fra 2018 til 2019 var veksten i D2C-markedet på 75 %. Til og med mai 2020 er veksten på 142 % sammenlignet med samme periode i fjor. 

Fra Ziplongs® til en bredere produktportefølje 

Kommentar: En sammenligning mellom Q1 i 2017 og 2020 viser en økning på ca. 450 % i antall solgte produkter. Veksten for Zipwear generelt (inkludert Ziplongs), er kun 50 %. Det er kolleksjonene med tydelige bærekraftspekter, i form av miljøgevinster eller lokalproduksjon, som står for hoveddelen av veksten.

Gjenkjøpsraten har økt betydelig

Kommentar: Gjenkjøpsraten over en 365-dagers periode har økt fra 4,7 % i 2017 til 12,8 % i 2019.

Strategiendringene skal sikre bedre lønnsomhet

Kommentar: At målet både for 2020 og 2021 ikke er høyere enn foregående års vekst skyldes strategien om å trekke seg ut av retail. Deler av tapt omsetning vil trolig hentes inn, men det er naturlig at dette vil begrense veksten noe. I 2022 er det planlagt mer aggressiv skalering, også internasjonalt. Så langt i år er veksten 46 %.

For inneværende strategiperiode, 2020 - 2022, er det satt tre overordnede KPI-er som skal styre utviklingen i riktig retning:


1. Årlig omsetningsvekst

2. Andel D2C-salg av totalomsetning

3. Andel betalt markedsføring av D2C-omsetning

1. Årlig omsetningsvekst

2. Andel D2C-salg av totalomsetningen

Kommentar: Årsaken til at målet for fordelingen mellom markedene har en gradvis tilnærming er likviditetsbehov og påkrevde minstevolumer ved produksjon av varer. Generell stagnasjon i retail vil kunne fremskynde vridningen. Så langt i år er andelen 30 % B2B og 70 % D2C.

3. Andel betalt markedsføring av D2C-omsetning

Kommentar: Betalt markedsføring gjøres i dag primært i kanalene Facebook og Google. Ny strategi hvor "community marketing" er sentralt gir en ny form for spredning som er både mer effektiv og mindre kostnadskrevende. Dette er grunnen til at betalt markedsføring er en sentral parameter i selskapets strategi. Så langt i år er andelen betalt markedsføring 9,5 %. Til sammenligning var tallet for 2019 11,6 %. 

Måloppnåelse gir betydelig økning i omsetning og bedret lønnsomhet

Kommentar: Ved måloppnåelse av KPI-ene er det estimert at selskapet vil ha en omsetning på ca. 44 MNOK i 2022 og en driftsmargin på om lag 18%.